Opis

Niniejsza sekcja zawiera dokumenty regulujące interakcje między użytkownikiem i usługami Admitad (Usługi).  Gdy w dokumentach tych mowa jest o Admitad, oznacza to firmę admitad GmbH i jej podmioty stowarzyszone. 

Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i z jakich powodów, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jak można je sprawdzić i zaktualizować. Ma ona zastosowanie do wszystkich Usług, chyba że istnieje osobna wersja polityki prywatności dla konkretnej Usługi.  

Regulamin danej Usługi opisuje zasady, na które użytkownik wyraża zgodę, korzystając z Usług. Nie stwarzają one żadnych praw ani korzyści dla innych osób lub podmiotów prawnych. Admitad ma prawo do aktualizacji warunków Regulaminu przy zachowaniu uzasadnionego okresu ich wypowiedzenia, z wyjątkiem zmian wynikających ze względów prawnych, regulacyjnych lub bezpieczeństwa.

Admitad oferuje użytkownikowi dostęp do swoich Usług, zachowując przy tym wszelkie prawa własności intelektualnej w stosunku do tychże Usług. Niektóre z Usług mogą umożliwiać użytkownikowi wgrywanie, przesyłanie, przechowywanie, otrzymywanie lub udostępnianie własnych treści, dlatego w ich przypadku użytkownik udziela Admitad niewyłącznej i nieodpłatnej licencji koniecznej do wyświadczenia tychże Usług. Decydując się na przesłanie lub udostępnienie swoich treści, użytkownik gwarantuje, że ma do tego niezbędne prawa, a udostępnione treści są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Do góry