Dla użytkowników plików cookie wydawców i reklamodawców

Zastosowanie śledzących adresów URL

Czym jest śledzący adres URL

To specjalny adres internetowy, za pomocą którego monitorujemy działania użytkowników w ramach programów partnerskich. Śledzące adresy URL umożliwiają nam oraz naszym partnerom zrozumienie, jak dobrze konkretne źródła ruchu radzą sobie z generowaniem rejestracji, zakupów i innych celowych działań.

Cel śledzenia

Śledzące adresy URL to jedno z podstawowych narzędzi w naszej pracy z partnerami i podmiotami trzecimi (reklamodawcami oraz wydawcami) zgodne z art. 6(1)(b) RODO. Takie adresy URL pozwalają analizować kliknięcia użytkowników i pomagają naszym partnerom uzyskać wartościowe dane na temat skuteczności ich programów partnerskich.

Dane, które gromadzimy

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję ze śledzącym adresem URL, możemy zarejestrować następujące informacje:

  • сlick_id – unikatowy identyfikator online (generowany, gdy użytkownik kliknie link);
  • referrer_url – określa adres strony internetowej, z której zażądano zasobu;
  • kraj, z którego pochodzi kliknięcie;
  • datę i godzinę odwiedzenia adresu przez użytkownika;
  • dane o urządzeniu i przeglądarce użytkownika;
  • inne parametry związane z danym programem partnerskim.

Gromadzimy również następujące komponenty danych: Website_id, Website_name, banner_id, publisher_id, publisher_name, channel_id, group_id, uid (synonim click_id), referrer_url, country_code oraz timestamp (komponent, który konwertuje czas kliknięcia na znacznik czasu UNIX).

Dla użytkowników naszych wydawców (użytkowników, którzy kliknęli link partnerski wydawcy):

Prywatność użytkowników jest naszym priorytetem. Nie gromadzimy danych osobowych użytkowników, którzy kliknęli link partnerski wydawcy (takich jak imię czy adres e-mail) za pomocą śledzących adresów URL. Rejestrujemy jedynie zanonimizowane dane o tych użytkownikach.

Dla wydawców:

Nie gromadzimy danych osobowych wydawców (publisher_name, adresy e-mail) za pomocą śledzących adresów URL, chyba że zostało to wyraźnie określone w kontekście konkretnego programu partnerskiego.

Podmioty trzecie

Współpracujemy z różnymi partnerami i reklamodawcami. Niektórzy z nich mogą korzystać z naszych śledzących adresów URL do oceny skuteczności swoich programów partnerskich.


Pliki cookie

Przechowujemy pliki cookie na urządzeniach użytkowników, którzy odwiedzają nasze witryny/platformy oraz korzystają z usług online naszych Wydawców i Reklamodawców.
Takie pliki cookie zawierają następujące informacje:
·        kiedy i na jakim urządzeniu kliknięto reklamę
·        program partnerski reklamodawcy
·        wydawcę
·        czas wykonania działania przez użytkownika.
Za pośrednictwem plików cookie możemy również gromadzić dane na temat urządzenia, z którego pochodzi konwersja (jego system operacyjny i przeglądarka).

Celem tego przetwarzania danych jest śledzenie konwersji (leady i sprzedaże, np. instalacja aplikacji lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym) oraz przypisanie ich właściwym Wydawcom. Jest to konieczne ze względu na nasz kontrakt ze stronami trzecimi (naszymi Reklamodawcami i Wydawcami) korzystającymi z naszych usług, art. 6(1)(b) RODO.

Jeśli nie chcesz, aby firma Admitad zbierała i przechowywała Twoje dane, kliknij poniższy przycisk, by zrezygnować. Przypominamy, że może to mieć wpływ na funkcjonalność stron internetowych, z którymi współpracuje Admitad, np. możesz nie otrzymać wynagrodzenia za zakup na stronie cashback.

Zrezygnuj

Targetowanie behawioralne

Admitad nie stosuje reklamy behawioralnej i nie zbiera danych w tym celu. Jednakże nasi wydawcy mogą używać plików cookie dla celów reklamy behawioralnej.

Z tego powodu przypominamy, że możesz się sprzeciwić wobec gromadzenia danych dla celów reklamy targetowanej na następujących stronach internetowych http://www.aboutads.info/choices/ oraz http://www.youronlinechoices.com/en/ (dla krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Identyfikatory online


W przypadku zainstalowania przez Wydawcę skryptu/API z https://teleport.admitad.com/ Wydawca jest zobowiązany do przesłania danych o identyfikatorach online do Admitad po uprzednim otrzymaniu zgody użytkowników na przesłanie tychże danych. Admitad przetwarza dane użytkowników na podstawie umowy z Wydawcą oraz na polecenie Wydawcy, który przekazuje te informacje za ich zgodą.

Do góry